Servisný portál Moja NN bol nahradený modernejším portálom WebKlient

Servisný portál Moja NN je od 1. 1. 2022 nedostupný. Všetky potrebné informácie o vašich zmluvách uzatvorených s NN spoločnosťami sú k dispozícii na jednom mieste – na portáli WebKlient.

V prípade, že ešte nie ste používateľom portálu WebKlient, zaregistrujte sa na webklient.nn.sk/reg. Viac informácií nájdete na www.nn.sk/webklient

Ak chcete získať váš registračný kód ešte jednoduchšie a rýchlejšie, obráťte sa na našu Klientsku linku telefonicky na 0850 111 464 alebo emailom na klient@nn.sk.

Ak už ste používateľom portálu WebKlient, môžete sa prihlásiť obvyklým spôsobom.